“อภิรดี” ดันแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 6 แสนไร่

“อภิรดี” ดันแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 6 แสนไร่

กระทรวงพาณิชย์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 5ปี ดันพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 6 แสนไร่- เกษตรกร 3 หมื่นคน หวังเพิ่มรายได้ชาวบ้าน นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 5ปี (2560-64)  โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ จาก 200,000 ไร่ เป็น 600,000 ไร่ และเพิ่มเกษตรกรจาก 10,000 คนเป็นไม่ต่ำกว่า 30,000 คน

ภายในปี 64 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ให้ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมอย่างยั่งยืน
“จะใช้นโยบายประชารัฐในการเข้าไปส่งเสริมและผลักดันการเพาะปลูกและการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การเริ่มต้นเพาะปลูก และเมื่อผลิตสินค้าได้ ก็จะช่วยหาช่องทางการตลาดให้ เพราะสินค้าเกษตรอินทรีย์ถือเป็นสินค้าใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูงมาก ในฐานะที่เป็นอาหารปลอดภัย กระบวนการผลิตปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกวันนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญมาก โอกาสก็มีมาก”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are closed.